Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

10 июн 2020

2127

0

Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі — невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні закладом освіти.

Також його можна тлумачити як самостійну громадську діяльність студентів щодо реалізації функцій управління навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), кафедрами та здійснюється студентами відповідно до мети й завдань, які стоять перед студентськими колективами. Окрім того, цей орган сприяє забезпеченню виконання студентами своїх обов'язків і захисту їхніх прав, гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на денній формі. Усі вони мають рівні права на участь у студентському самоврядуванні через відповідні органи, що обираються шляхом таємного голосування.

Система студентського самоврядування передбачає дотримання певних вимог:

 • виборність на всіх рівнях;
 • періодична звітність лідерів;
 • виконання рішень вищих органів (або її окремих груп) членами організації;
 • забезпечення права меншості на відстоювання своєї позиції;
 • відкритість прийнятих рішень, реальна гласність;
 • наділення студентського активу реальними правами й обов’язками тощо.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться заклад освіти, а також статутом вищого навчального закладу.

За погодженням з органом студентського самоврядування приймаються рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються у закладі освіти, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
 • призначення заступника директора, завідувачів кафедр, осіб, які відповідають за роботу зі студентами;
 • поселення осіб, які навчаються в освітньому закладі, в гуртожиток і виселення з нього;
 • затвердження рішень з питань студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в вузі.

Вищим органом студентського самоврядування

є загальні збори (конференція) студентів вишу, які:

 • ухвалюють (затверджують) «Положення про студентське самоврядування»
 • обирають виконавчі органи студентського самоврядування;
 • визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування;
 • заслуховують звіт виконавчих органів студентського самоврядування.

Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу вищого навчального закладу обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу.

Основними завданнями органів

студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших освітніх закладів і молодіжними організаціями;
 • забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвячення у студенти, випускних вечорів, днів факультету та інше.
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.