Бібліотека

Бібліотека

12 мая 2020

1755

0

Бібліотека закладу вищої освіти – це інформаційний центр вишу. Та, не дивлячись на різноманітні її визначення, бібліотека дійсно займає особливе місце, тому що є інформаційною основою науково-освітнього та виховного процесів. І її роль зростає, особливо сьогодні – в зв’язку з модернізацією та інформатизацією вищої освіти, підвищеним попитом на освітні послуги. У цих умовах будь-яка бібліотека зобов’язана оперативно реагувати на запити, вимоги, побажання користувачів, а також постійно підвищувати рівень професійної компетентності працівників.

Бібліотека і ЗВО функціюють в одному інформаційному просторі та виступають для студентів єдиним джерелом знань. Тому ефективність сприяння інноваціям в освітньо-виховному процесі значною мірою залежить і від стану партнерських відносин книгозбірні та вишу. У діяльність бібліотеки активно впроваджуються сучасні комп’ютерні технології, проєкти та інноваційні рішення. Робляться реальні кроки щодо активізації її науково-дослідної роботи, посилення технічної оснащеності.

У діяльності бібліотеки гідне місце посідає наукова робота, що здійснюється за такими напрямками: формування та використання наукового фонду бібліотеки, удосконалення технологій обслуговування користувачів; видання науково-допоміжних бібліографій; вивчення інформаційного потенціалу раритетних і рідкісних видань; створення електронних бібліографічних баз даних; інформаційна підтримка наукових досліджень викладацького складу; аналітична обробка інформації; науково-методична робота; проєктна та видавнича діяльність тощо.

Визначена місія бібліотеки вишу передбачає вирішення таких завдань:

  1. Створювати й пропонувати сучасні інформаційні продукти, послуги, які б максимально задовольнили освітні та наукові потреби користувачів.
  2. Підвищувати інформаційну культуру користувачів, розвивати їхню інформаційну компетенцію.
  3. Формувати інформаційні ресурси відповідно до освітніх і наукових потреб користувачів, ураховуючи перспективи розвитку освітніх послуг ЗВО.
  4. Зміцнювати зв’язки зі структурними підрозділами Академії різних рівнів для оптимального формування інформаційних ресурсів бібліотеки.
  5. Проводити науково-дослідну й методичну роботу, спрямовану на вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.
  6. Створювати творчі й конструктивні взаємини з бібліотеками інших вишів та інших відомств, які б сприяли розвитку корпоративних проєктів і програм.
  7. Забезпечувати розвиток бібліотеки, підвищувати професійний рівень співробітників відповідно до сучасних вимог і професійних стандартів.

Наукова інформаційно-бібліографічна робота є одним з найважливіших напрямів діяльності бібліотеки. Від того, наскільки ефективно вона організована, залежить успішне розв’язання головного завдання бібліотеки вишу – науково-інформаційного забезпечення освітнього процесу. 

Через систему культурно-просвітницької роботи бібліотека реалізує свою гуманістичну місію. Вікова історія просвітницьких традицій, духовні скарби фондів зумовили роль бібліотеки у вихованні студентської молоді. Фонд бібліотеки постійно поповнюється виданнями сучасних науковців та науково-педагогічних працівників Академії.