Правила прийому

02 мая 2023

5771

5

Правила прийому до Приватного акціонерного товариства

"Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

https://drive.google.com/file/d/1qmyE96NcBU6uyob5EdG9f7ftjaMjiNDp/view

 

Наказ про Правила прийому до Приватного акціонерного товариства

"Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" у 2023 році

https://drive.google.com/file/d/1rXQZ-DJVPWasZtLIMKH-ScByYZbjgvT7/view

 

Порядок оформлення та оцінювання мотиваційних вступників Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад" Міжрегіональна Академія управління персоналом"

https://drive.google.com/file/d/1ye4j34U1_982r_Cyr9Wm_XVt3ok43ENM/view 

  • Перелік акредитованих освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання https://drive.google.com/file/d/1VTPFNaoKdr7hefk5Wr1xmTa6y4amtB5d/view
  • Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту https://drive.google.com/file/d/15A7KNHlyJrpLcTFgyWRgazu5oI5_-Jd0/view
  • Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра https://drive.google.com/file/d/1uZ-x75j8QBNLxX8NjF0oesieXhu2y7tX/view
  • Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеню бакалавра, магістра (медичного, фармацевтичного спрямування) https://drive.google.com/file/d/1EndnbNj6BDV8z-u-yqdqgKIOzqp_Tnmb/view  

Положення про приймальну комісію ПрАТ «ВНЗ «МАУП» https://drive.google.com/file/d/1DoenRxLqgJgDW3DeEo_fRdecsFXxH_an/view

________________________________________________________________________________________________________________

Перелік галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Приватному акціонерному товаристві "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" у 2022році https://drive.google.com/file/d/1hniihpz0fzWGQnR4uLS4jByA4SSzJDve/view 

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у відокремлених структурних підрозділах Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжнародна Академія управління персоналом" у 2022 році https://maup.com.ua/assets/files/perelik-specialnostej_vsp_2022.pdf