Загальна інформація кафедри

12 мая 2020

708

0

В умовах глобалізації та військової агресії економіка України повинна
бути орієнтована на знання та на інтелект, як основу людського капіталу.
Знання та на інтелект формуються у сфері освіти, що сприяє
інтелектуальному розвитку особистості, її адаптації до швидко змінюваних
технологічних і соціально-економічних умов. 

Кафедра економіки готує компетентних економістів і організаторів
економічної діяльності для підприємств різних форм власності; фахівців у
галузі бізнес-планування, оцінки конкурентоспроможності підприємства і
продукції, стратегічного розвитку підприємства, здатних приймати ефективні
управлінські рішення щодо діяльності підприємства в сучасних складних
умовах господарювання та прогнозувати їх наслідки.