Загальна інформація кафедри

12 мая 2020

1822

2

 1. Кафедра здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями і забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Кафедра менеджменту забезпечує викладання нормативної дисципліни «Менеджмент» циклу професійної підготовки студентам усіх спеціальностей, які навчаються в інституті.

За роки свого функціювання та розвитку кафедра сформувала вагомий науковий і навчально-методичний потенціал, цінності і місію, які поєднують надбання кафедри і є підґрунтям для інноваційного розвитку та вдосконалення.

Місія кафедри менеджменту полягає у продукуванні якісного менеджменту в організаціях України та за її межами через інновації і досягнення в науці й освіті, та підготовку професіональних управлінців задля ефективного розвитку країни і покращення стандартів життя.

Наші цінності:

 • Повага до особистості студента і викладача
 • Командна робота, взаємодія і співпраця
 • Прагнення до інновацій, вдосконалення і розвитку
 • Збереження історії і традицій, дотримання професійної етики
 • Навчання протягом життя, креативний підхід до роботи
 • Соціальна відповідальність, розумний work-life баланс

Основними завданнями кафедри є:

 • забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з менеджменту усіх рівнів кваліфікації (бакалавр, магістр, доктор філософії);
 • забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з освітньої та науково-дослідної діяльності за спеціальністю «Менеджмент»;
 • формування і розповсюдження новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, розробка і впровадження освітньо-професійних програм;
 • забезпечення взаємодії та співпраці з освітніми й науковими установами та роботодавцями.

Наказ Міністерства освіти і науки України про затвердження стандарту освіти за спеціальністю "Менеджмент" для другого рівня вищої освіти

Сертифікати про підвищення кваліфікації викладачів кафедри