Вибіркові дисципліни

12 мая 2020

722

0

Вибіркові навчальні дисципліни

Менеджмент здоров’я

Етика бізнесу

Тренінг з ділового спілкування

Управління виробничими групами

Організаційна культура

Методи прийняття управлінських рішень

Управління виробничими конфліктами

Управління потенціалом організації

Системи технологій

 Економетрія

 Теорія економічного аналізу

 Вступ до напряму “Менеджмент”

 Вступ до напряму “Менеджмент” (практикум)

 Основи управління бізнесом

 Бізнес-тренінг

 Основи антикризового управління

Основи підприємницької діяльності

Курсова робота з основ підприємницької діяльності

Ситуаційний менеджмент

Мотивація в менеджменті

Діагностика діяльності підприємств

Організація і технологія торговельної діяльності

Основи проектного менеджменту

Основи корпоративного управління

Основи наукових досліджень в менеджменті

Історія менеджменту

Курсова робота з історії менеджменту

Організація проектування підприємства

Просемінар з економіки та управління бізнесом

 Культурологія

Розміщення продуктивних сил

Ризик-менеджмент

Основи бізнес-планування

Концептуальні засади сучасного менеджменту

Організація праці менеджера

Основи інвестиційного менеджменту

Економіка праці в організаціях

Управління якістю