Склад кафедри

12 мая 2020

896

0

Фудорова Олена Миколаївна, завідувач кафедри, доцент, кандидат соціологічних наук

Тема кандидатської дисертації – «Вища освіта як чинник підвищення соціального статусу осіб з обмеженими можливостями» (2011 рік захисту). Базова вища освіта – «Математика. Інформатика».

Коло наукових інтересів: соціологія освіти, соціологія молоді, інклюзивна освіта, вища математика, концептуальні засади сучасного менеджменту.

Перелік основних дисциплін по кафедрі: «Теорія організацій», «Концептуальні засади сучасного менеджменту», «Основи наукових досліджень у менеджменті», «Соціологія», «Вища математика», «Основи соціології».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Bcq3Z4MAAAAJ&hl=ru

Сертифікат про підвищення кваліфікації

Чумаченко Алла Сергіївна, кандидат економічних наук

Тема кандидатської дисертації – «Розвиток інтелектуального капіталу на туристичних підприємства» (2014 рік захисту).

Коло наукових інтересів: внутрішні резерви сучасного підприємства, ефективність сучасних фінансових технологій.

Перелік основних дисциплін по кафедрі: «Економіка підприємства», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Менеджмент туризму та готельного господарства», «Нормування праці», «Основи управління готельним бізнесом», «Туроперейтинг».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=GSOuXZ8AAAAJ&hl=ru

Афонченкова Тетяна Миколаївна, доцент, кандидат економічних наук

Тема кандидатської дисертації – «Формування економічного механізму енергозбереження сільськогосподарських підприємств» (2008 рік захисту). Коло наукових інтересів – біржова діяльність, контекстна реклама.

Перелік основних дисциплін по кафедрі: «Операційний менеджмент», «Основи проектного менеджменту», «Стратегічне управління підприємством» , «Стратегічний менеджмент», «Основи бізнес-планування», «Історія менеджменту».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PXLYnuwAAAAJ&hl=uk

Бовдир Олена Сергіївна, доцент, кандидат педагогічних наук

Тема кандидатської дисертації – «Формування комунікативної культури студентів юридичних спеціальностей в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін» (2012 рік захисту).

Коло наукових інтересів: професійно-психологічна підготовка менеджерів.

Перелік основних дисциплін по кафедрі: «Адміністративний менеджмент», «Вступ до спеціальності «Менеджмент», «Мотиваційний менеджмент», «Менеджмент», «Публічне адміністрування», «Професійна орієнтація. Підготовка кадрів», «Методи прийняття управлінських рішень», «Управління персоналом».

Профіль Google Scholar:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OlDrKnYAAAAJ&hl=uk

Царьова Людмила Олександрівна, доцент, кандидат економічних наук

Тема кандидатської дисертації – «Формування і управління оборотним капіталом на підприємствах хлібопродуктів» (2010 рік захисту).

Коло наукових інтересів: особливості формування оборотного капіталу на сучасному підприємстві, особливості сучасної логістики.

Перелік основних дисциплін по кафедрі: «Мікроекономіка», «Фінансовий менеджмент», «Макроекономіка», «Гроші та кредит», «Ситуаційний менеджмент».

Профіль Google Scholar:

Большая Людмила Миронівна, старший викладач кафедри

Коло наукових інтересів: мікроекономіка, макроекономіка, економіка і фінанси, логістичний та ситуаційний менеджмент.

Профіль Google Scholar:

Перелік дисциплін по кафедрі: «Бізнес-тренінг», «Економіка і фінанси підприємства», «Логістика», «Макроекономіка», «Ризик-менеджмент», «Ситуаційний менеджмент».

Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=9z_aFBoAAAAJ

Поленчук Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри

Коло наукових інтересів: економіка і фінанси підприємств АПС, маркетингові дослідження ринку, еко-технології та інновації, облік, аналіз і аудит.

Перелік дисциплін по кафедрі: «Економічна теорія», «Облік і аудит», «Статистика», «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Управління інноваціями».

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Uu25aEkAAAAJ