Профільні предмети

12 мая 2020

734

0

 

 1. Обов̓ язкові дисципліни спеціальності «Менеджмент»

   Філософія

   Історія України

   Історія української культури

   Українська мова (за професійним спрямуванням)

   Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

   Психологія

   Соціологія

   Політологія

   Фізичне виховання

   Вища математика

   Математичне програмування

   Теорія ймовірностей та математична статистика

   Статистика

   Інформатика та комп’ютерна техніка

   Комп’ютерні мережі та телекомунікації

   Основи економічної теорії

   Макроекономіка

   Мікроекономіка

   Державне та регіональне управління

   Теорія організації

   Менеджмент

   Операційний менеджмент

   Управління персоналом

   Самоменеджмент

  Управління інноваціями

  Стратегічний менеджмент

  Адміністративний менеджмент

  Правознавство

  Адміністративне право

  Трудове право

  Господарське право

  Фінанси, гроші та кредит

  Економіка підприємства

  Фінанси підприємства

  Бухгалтерський облік

  Аудит

  Маркетинг

  Логістика

  Міжнародні економічні відносини

  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

  Безпека життєдіяльності

  Основи охорони праці