Профільні предмети

12 мая 2020

1950

0

 

Профільні дисципліни спеціальності «Менеджмент» Управління інноваціями.Силабус Теорія організацій.Силабус Ситуаційний менеджмент (4 курс).Силабус Ситуаційний менеджмент (3курс).Силабус Основи проєктного менеджмента.Силабус Основи підприємницької діяльності.Силабус  Операційний менеджмент.Силабус Облік і аудит.Силабус Мотиваційний менеджмент.Силабус Мікроекономіка.Силабус Міжнародна економіка.Силабус Менеджмент.Силабус Логістика.Силабус Економіка праці та соціально-трудові відносини.Силабус Економіка підприємства.Силабус Вступ до спеціальності Менеджмент.Силабус Вища математика.Силабус Профільні дисципліни спеціальності «Менеджмент» Економічний аналіз.Силабус Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.Силабус Історія менеджменту.Силабус Основи антикризового управління.Силабус Концептуальні засади сучасного менеджменту.Силабус Макроекономіка.Силабус Основи маркетингу.Силабус Методи і технології прийняття управлінських рішень.Силабус Політекономія.Силабус Регіональна економіка.Силабус Статистика.Силабус Стратегічне управління підприємством.Силабус Фінанси,гроші,кредит.Силабус Управління персоналом.Силабус