Склад кафедри

12 мая 2020

688

0

Бовдир Олена Сергіївна - завідувачка кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації – «Формування комунікативної культури студентів юридичних спеціальностей в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін» (2012 рік захисту).

Коло наукових інтересів: професійно-психологічна підготовка менеджерів.

Перелік основних дисциплін по кафедрі: «Адміністративний менеджмент», «Вступ до спеціальності «Менеджмент», «Мотиваційний менеджмент», «Менеджмент», «Публічне адміністрування», «Професійна орієнтація. Підготовка кадрів», «Методи прийняття управлінських рішень», «Управління персоналом».

Профіль Google Scholar:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OlDrKnYAAAAJ&hl=uk

Вишневський Валентин Петрович – перший заступник директора Херсонського інституту МАУП, кандидат педагогічних наук, професор.

За значний внесок у розвиток освіти України нагороджений Почесними грамотами Президента України, Міністерства освіти і науки, медаллю «Костя Гордієнка».

Основне коло наукових інтересів – проблеми оптимізації наукового управління трудовими ресурсами суспільства, професійною орієнтацією та професійним самовизначенням молоді, професійною адаптацією працівників. Має понад 150 наукових та науково-методичних публікацій Вітчизняних та зарубіжних видань. Постійно керує дослідженнями аспірантів. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Митрофанова Олена Григорівна - заступник директора з навчально-методичної роботи, кандидат філологічних наук, доцент.Кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності "10.02.01 - українська мова", з теми "Семантико-синтаксична структура речень із лісовими предметами руху та переміщення" (2008 рік захисту).

Богомолова Марина Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент.

Гончаренко Любов Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Гончаренко Л.А. Портфоліо викладача

Кузнецова Юлія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Лєнь Тетяна Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент.

 Лєнь Т.В. Портфоліо викладача

Храпко Тетяна Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри веде плідну науково-дослідну роботу за темою «Фундаменталізація сучасної вищої освіти», бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, активно друкується у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, випускає навчально-методичні посібники. 

  1. Викладачі кафедри є кураторами академічних груп, ведуть виховну роботу серед студентів.

    Та насамперед колективні зусилля спрямовані на підвищення рівня знань студентів з усіх фундаментальних дисциплін, вироблення в них необхідних фахових и професійних компетентностей.