Склад кафедри

12 мая 2020

963

0

📌Бовдир Олена Сергіївна - завідувачка кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти з теми «Формування комунікативної культури студентів юридичних спеціальностей в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін» (2012 рік захисту).

Коло наукових інтересів: професійна-психологічна  підготовка менеджерів

Перелік основних дисциплін по кафедрі: Професійна орієнтація. Підготовка кадрів, Адміністративний менеджмент, Публічне адміністрування,  Управління персоналом, Методи прийняття управлінських рішень.

Автор понад 40 публікацій

Профіль Google Scholar:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OlDrKnYAAAAJ&hl=uk

Бовдир О.С.Портфоліо викладача

📌Вишневський Валентин Петрович – кандидат педагогічних наук, професор.

Тема кандидатської дисертації зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки з теми «Воспитательная направленность производительного труда учащихся в школьних мастерских» (1985 рік захисту).  

Коло наукових інтересів: проблеми оптимізації наукового управління трудовими ресурсами суспільства, професійною орієнтацією та професійним самовизначенням молоді, професійною адаптацією працівників.

Перелік  основних дисциплін по кафедрі: Університетська освіта, Профорієнтація, підготовка кадрів, Менеджмент освіти, Управління трудовими ресурсами, Професійна педагогіка, Логіка, Демографія, Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність.

Автор понад 150 публікацій. 

Вишневський В.П. Портфоліо викладача

📌Митрофанова Олена Григорівна - кандидат філологічних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації зі спеціальності 10.02.01 - українська мова з теми "Семантико-синтаксична структура речень із лісовими предметами руху та переміщення" (2008 рік захисту).

Коло наукових інтересів: медіалінгвістика, культура сучасної української мови

Перелік основних дисциплін по кафедрі: Сучасна українська літературна мова, Українська мова за професійним спрямуванням, Основи академічного письма.

Автор понад 50 публікацій.

Митрофанова О.Г. Портфоліо викладача

📌Богомолова Марина Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент.

📌Гончаренко Любов Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти з теми «Формування готовності вчителів до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища в системі післядипломної освіти» (2007 рік захисту).

Коло наукових інтересів: проблеми філософії, філософії освіти, міжкультурної комунікації та полікультурності.

Перелік дисциплін: філософія

Автор понад 120 публікацій

Гончаренко Л.А. Портфоліо викладача

📌Кузнецова Юлія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти з теми  «Педагогічні умови формування позитивного іміджу у студентів мистецьких спеціальностей» (2012 рік захисту).

Коло наукових інтересів: психологія іміджу, психологія особистості, гештальт-психологія, сучасні технології психологічного тренінгу, тренінги особгія, історія психології, основи психогенетики, фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності, експериментальна психологія, психологія особистості, патопсихологія з основами дефектології, психодіагностика, клінічна психологія.

Кузнецова Ю.В. Портфоліо викладача

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

📌Лєнь Тетяна Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри

Кандидатська дисертація зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти з теми « Освітньо-виховні чинники первинної гендерної соціалізації особистості: філософсько-освітній аспект» (2013 рік захисту).

Коло наукових інтересів: проблеми філософії, філософії освіти, гендерна соціалізація та виховання.

Перелік дисциплін: іноземна мова 

Автор понад 20 публікацій

 Лєнь Т.В. Портфоліо викладача

📌Храпко Тетяна Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання з теми «Пропедевтична робота з підлітками, схильними до девіантної поведінки, на уроках трудового навчання в загальноосвітній школі» (2002 рік захисту).

Коло наукових інтересів: безпека життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях та у повсякденному житті; соціальна адаптація; конфліктологія; девіантна поведінка особистості, сучасні проблеми психологічного консультування, психотерапії; коучинг, психотренінг, сімейна системна психотерапія.

 Перелік дисциплін: Вступ до спеціальності «Психологія»,Практикум із загальної психології, Психологія масової поведінки, Психологія залежної поведінки, Соціальна психологія, Психологія сім'ї, Сімейна системна психотерапія, Основи психосоматики, Коучинг в психологічному консультуванні, Теорія та практика психотренінгу, Методика викладання психології, Психологія травмуючих ситуацій, Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, Конфліктологія, Психофізіологія, Основи психологічної практики (практична психологія), Основи психотерапії, Загальна та кримінальна сексологія, Практика індивідуальних психологічних консультацій.

Храпко Т.А. Портфоліо викладача

Автор понад 40 публікацій

 👩‍🎓🧑‍🎓 Професорсько-викладацький склад кафедри веде плідну науково-дослідну роботу за темою «Фундаменталізація сучасної вищої освіти», бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, активно друкується у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, випускає навчально-методичні посібники. 

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп, ведуть виховну роботу серед студентів🧑‍🏫

☝️Та насамперед колективні зусилля спрямовані на підвищення рівня знань студентів з усіх фундаментальних дисциплін, вироблення в них необхідних фахових и професійних компетентностей.