Профільні предмети

12 мая 2020

714

0

Іноземна мова

Практикум із загальної психології

Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності

Історія психології

Психофізіологія

Психологія особистості

Основи психогенетики

Експериментальна психологія

Соціальна психологія

Вікова психологія

Психодіагностика

Диференціальна психологія

Клінічна психологія

Патопсихологія з основами дефектології

Методика викладання психології

Психологічне консультування

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Теорія і практика психотренінгу

Візуальна психодіагностика

Історія та культура України

Основи біології, генетики людини та антропології

Загальна психологія

Філософія

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Анатомія та еволюція нервової системи людини