Обов'язкові дисципліни

12 мая 2020

1925

0

📌Академічні студії.Силабус 📌Вікова психологія.Силабус 📌Диференціальна психологія. Силабус 📌Експерементальна психологія.Силабус 📌Інформаційні системи і технології.Силабус 📌Методика викладання психології.Силабус 📌Основи академічного письма. Силабус 📌Основи психологічної практики і практичної психології.Силабус 📌Педагогічна психологія.Силабус 📌Психодіагностика.Силабус 📌Психологічне консультування.Силабус 📌Психологічний спецпрактикум по спецкурсам.Силабус 📌Соціальна психологія.Силабус 📌Сучасна українська мова.Силабус 📌Теорія та практика психотренінгу.Силабус 📌Філософія.Силабус  📌Ділова іноземна мова. Силабус   📌Іноземна мова. Силабус 📌Безпека життєдіяльності.Силабус 📌Візуальна психодіагностика.Силабус 📌Геронтопсихологія.Силабус 📌Економічна інформатика.Силабус 📌Інформаційні системи і технології.Силабус 📌Клінічна психологія.Силабус 📌Методика проведення психологічної експертизи.Силабус 📌Патопсихологія з основами дефектології.Силабус 📌Психологічна корекція.Силабус 📌Психологія впливу.Силабус 📌Психологія травмуючих ситуацій.Силабус 📌Релігієзнавство.Силабус 📌Супервізія в психологічній практиці.Силабус 📌Логіка.Силабус 📌Іноземна мова.Силабус 📌Ділова іноземна мова.Силабус