Важливі документи

Збірник матеріалів І міжрегіональної науково-практичної конференції

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС (ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД)

 

 ПЛАН РОБОТИ НА 2015-2016 Н.Р.

№ з/п

Вид роботи

Виконавці

Термін виконання

1

Підготувати (оновити) робочі навчальні програми з дисциплін кафедр

Всі викладачі інституту (відповідно до індивідуальних планів роботи)

серпень- вересень 2015

2

Розробити (оновити) навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедр

Всі викладачі інституту (відповідно до індивідуальних планів роботи)

серпень- вересень 2015

3

Підготувати (перезатвердити) екзаменаційні білети з дисциплін кафедр

Викладачі інституту, у яких запланована форма контролю - екзамен

жовтень 2015

4

Підготовка (оновлення) текстів лекцій

Відповідно до планів роботи кафедр

Протягом року

5

Розробка методичних рекомендацій до практичних занять та самостійної і індивідуальної роботи

Всі викладачі інституту (відповідно до індивідуальних планів роботи)

вересень-жовтень 2015р.

6

Підготовка (оновлення) завдань для проведення модульних контрольних робіт

Всі викладачі інституту (відповідно до індивідуальних планів роботи)

відповідно до графіку навчального процесу

7

Організація та проведення методичного семінару на тему: «Розробка НКМД: основні вимоги та зміни»

Вишневський В.П.

вересень 2015р.

8

Організація та проведення методичного семінару на тему: «Профорієнтаційна робота в Херсонському інституті МАУП: вимоги, рекомендації та строки виконання»

Фудорова О.М.,

Вишневський В.П.

жовтень 2015р.

9

Методичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт зі спеціальності:

        правознавство;

        управління персоналом та економіка праці;

        менеджмент

Мкртчян Р.С.

Миронов В.В.

Фудорова О.М.

жовтень 2015

листопад 2015

вересень 2015

10

Розробити мультимедійні презентації з дисциплін кафедри (на вибір викладача)

Викладачі кафедри менеджменту організацій

протягом року

11

Розроблення презентацій з курсу «Адміністративне право»

Мкртчян Р.С.

січень 2016

12

Оновити методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Теоретико-методологічні засади мотивації персоналу»

«Управління персоналом»

«Порівняльне трудове право»

Торська С.М.

Трибрат Т.П.

Мкртчян Р.С.

листопад 2015

листопад 2015

січень 2016

13

Підготувати (оновити) програми практик студентів

Завідувачі кафедр

січень 2016

14

Підготувати (оновити) навчальні програми щодо проведення державних екзаменів

Завідувачі кафедр

березень 2016

Науково-дослідна робота

 

№ з/п

Вид роботи

Виконавці

Термін виконання

Наукові заходи

1

Організація та проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з менеджменту «Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія та практика»

кафедра менеджменту організацій

грудень  2015

2

Проведення юридичної вікторини серед студентів 1-4 курсу

кафедра правових дисциплін

березень 2016

3

Організація та проведення загальноінститутської конференції на тему «Теоретико-методологічні аспекти формування конкурентоспроможної економіки»

кафедра управління персоналом, економіки та підприємництва

квітень 2016

Наукові видання

4.

«Професійний відбір кадрів та професійно-кадрова структура та управління кадрами ОСББ» (розділ до колективної монографії)

Вишневський В.П.

вересень 2015

5.

Навчально-методичний посібник з курсу «Система соціального захисту в Україні»

Корецька Л.В.

листопад 2015

6.

Навчальний посібник «Історія вчень про державу та право»

Нечипоренко О.М.

травень 2016

7.

Підготувати електронний ресурс Навчального посібника « Менеджмент організацій співвласників багатоквартирних будинків»: Курс лекцій

Вишневський В.П.

квітень 2016

8.

Монографія «Договір морського перевезення вантажів: мжнародно-правове регулювання»

Галаган О.Я.

травень 2016

Наукові статті

9.

Становлення та функціонування соціальних інституцій в умовах освітньо-виховного простору Півдня України (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століть)»

Корецька Л.В.

вересень 2015

10.

Дистанційна освіта: проблеми та перспективи

Вишневський В.П.

жовтень 2015

11.

Менеджмент готельно - туристичного комплексу України в умовах економічної кризи.

Бетехтіна Л. О. 

жовтень 2015

12.

Шляхи фінансового забезпечення, оновлення виробничої інфраструктури аграрного сектора України

Федорчук О.М.

жовтень 2015

13.

Місце навігації та позиціювання у міжнародному телекомунікаційному праві

Галаган О.Я.

жовтень 2015

14.

«Теоретичні основи рекрутменту в сучасних умовах господарювання» (журнал «Економіка. Фінанси. Право)

Чумаченко А. С.

листопад 2015

15.

Стратегічне планування в системі управління підприємствами малого та середнього бізнесу

Смутко А.М.

листопад 2015

16.

Зміна змісту трудових правовідносин в контексті проекту Трудового кодексу

Діденко С.В.

листопад 2015

17.

Економічна безпека держави

Миронов В.В.

листопад 2015

18.

«Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: соціологічний аспект»

Фудорова О. М.

листопад 2015

19.

Інститут супутникових комунікацій: міжнародне-правове регулювання

Галаган О.Я.

грудень 2015

20.

Затримання особи у світлі міжнародно-правових актів із захисту прав людини

Горішній О.О.

грудень 2015

21.

Сучасні аспекти розвитку та мотивації персоналу в компаніях України. Досвід та перспективи

Трибрат Т.П.

грудень 2015

22.

Діагностування синергізму маркетингових комунікацій.

Бетехтіна Л. О.

грудень 2015

23.

Інтернет-комунікація як сучасна форма спілкування студентів-першокурсників

Шеховцов А. В.

грудень 2015

24.

Проблеми ефективного розвитку агротуризму

Дуга В.О.

грудень 2015

25.

Особистісні особливості рятувальників, необхідні для виконання завдань за призначенням

Дишкант О.В.

грудень 2015

26.

Особливості формування математичного мислення у студентів

Вечерок Т. В.

грудень 2015

27.

Інклюзія, інтеграція, інклюзивна освіта як соціологічні категорії

Фудорова О. М.

січень 2016

28.

Тестові технології в освіті: переваги та недоліки

Вишневський В. П.

січень 2016

29.

Джерела доказів у справах щодо оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України

Мкртчян Р.С.

березень 2016

30.

Позовна заява: процесуальне значення і обов’язкові реквізити

Горішній О.О.

березень 2016

31.

Проблеми реєстрації фізичних осіб - підприємців

Діденко С.В.

березень 2016

32.

Особливості конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу в сучасних умовах України

Трибрат Т.П.

березень 2016

33.

Сучасні технології управління в умовах невизначеності зовнішнього середовища підприємства

Смутко А.М.

квітень 2016

34.

Злочини проти основ національної безпеки

Миронова В.О.

квітень 2016

35.

Зміни в кримінальному законодавстві щодо системи покарань

Миронова В.О.

квітень 2016

36.

Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

Мкртчян Р.С.

квітень 2016

37.

Стратегії управління туристичною організацією

Бетехтіна Л. О. 

травень 2016

38.

Концепція часу як фактор виробництва

Чумаченко А. С.

травень 2016

39.

Роль агротуризму в соціально-економічному розвитку сільських територій

Дуга В.О.

травень 2016

40.

Ризик-менеджмент у царині фармацевтичного менеджменту в сучасній Україні

Шахман Н. М.

травень 2016

41.

Особливості схильності до ризику рятувальників в суспільстві ризику

Дишкант О.В.

травень 2016

Участь в науково-практичних конференціях

42.

Участь в науково-практичних (міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських) конференціях

всі викладачі інституту

протягом року

Інші види наукової роботи

43.

Керівництво науковою роботою студентів

всі викладачі кафедр

відповідно до запланованих заходів

Організаційно-виховна робота

 

№ з/п

Вид роботи

Виконавці

Термін виконання

  1. 1. 

Урочисті збори на честь першокурсників “Посвята в студенти МАУП”

дирекція, навчально-методичний відділ

01.09.2015

  1. 2. 

Лекція до Дня знань проведена кураторами відповідних груп

куратори

1.09.2015

  1. 3. 

Ознайомлення першокурсників з історією МАУП, його традиціями, правилами внутрішнього розпорядку тощо

куратори

вересень 2015

Вивчення на лекціях і семінарах героїчної історії українського народу, його культури та традицій

кафедра фундаментальних дисциплін

постійно

Інформаційна акція “Пам'яті жертв голодомору”

кафедра фундаментальних дисциплін

25.11.2015

Урочисте вручення дипломів випускникам інституту

дирекція, навчально-методичний відділ

відповідно до графіку

Залучення студентів- членів молодіжного крила ХОТ ВГО «Всеукраїнське козацьке військо» до заходів вшанування 523 річниці козацької перемоги під фортецею Тягин

Вишневський В.П.

жовтень 2015

Допомога студентам в оволодінні навичками наукової організації праці,
роботи в бібліотеках з каталогами та літературою

Лебеденко С.І.

протягом року

Залучення студентів до науково-дослідної роботи

викладачі кафедр

протягом року

Проведення заходів до Дня науки

завідувачі кафедр

травень

Здійснення контролю за успішністю і дисципліною студентів. Проведення бесід, інформування батьків

куратори, методисти

протягом року

Конкурс газет-стіннівок «Дозвольте відрекомендуватись – наша група»

студентське самоврядування

за окремим планом

Організація свята до Міжнародного дня студентів

студентське самоврядування

17.11.2015

Організація відвідувань студентами театральних вистав гастролюючих театрів

студентське самоврядування

протягом року

Проведення святкування до Дня Святого Валентина

куратори, методисти

14.02.2016

Святкування Масляної. Благодійний ярмарок збору коштів для дитячого онкологічного диспансеру

куратори, методисти

лютий 2016

Виховний захід «Усе бере від Матері початок» до Дня Матері

куратори, методисти

травень 2016

Проведення Дня студентського самоврядування

студентське самоврядування

протягом року

Проведення кураторських годин згідно графіку

куратори

протягом року

Взаємовідвідування занять між викладачами кафедри

всі викладачі кафедр

відповідно до графіку

Проведення виховної бесіди із студентами щодо здорового способу життя

Горішній О.О.,

Мкртчян Р.С.

постійно

Ведення кафедральної документації відповідно до номенклатури справ

завідувачі кафедр, навчально-методичний відділ

постійно

Робота з студентами-боржниками по оплаті за навчання 

бухгалтерія

протягом року

Організація екскурсії до бази зеленого туризму «Чумацька Криниця» (м.Цюрупинськ, Херсонська область)

Фудорова О.М.,

Чумаченко А.С.

вересень 2015

Організація та проведення круглого столу за участю представників бізнесу Херсонщини – для студентів спеціальності «Менеджмент»

Фудорова О.М.,

Бетехтіна Л.О.

листопад 2015

Організація зустрічі студентів із керівництвом провідних підприємств готельно-туристичного комплексу Херсонщини

Фудорова О.М.,

Дуга В.О.

березень 2015

Організація та проведення педагогічного тренінгу «Формування культурних цінностей у студентів»

Фудорова О.М.,

грудень 2015

Організація екскурсії до відомих готелів та ресторанів м.Херсона - для студентів спеціальності «Менеджмент (менеджмент туризму та готельного бізнесу)»

Бетехтіна Л.О.

січень-квітень 2016

Організація круглого столу із представниками фармацевтичного бізнесу Херсонщини

-для студентів спеціальності «Менеджмент (медичний та фармацевтичний менеджмент)»

Бетехтіна Л.О.,

Шахман Н.В.

грудень 2015

Організація екскурсії в лікарнях м. Херсона -для студентів спеціальності «Менеджмент (медичний та фармацевтичний менеджмент)»

Шахман Н.В.

лютий 2016