Заступник директора з навчально-методичної частини

Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованным человеком стать нельзя. Но во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплинированным человеком и приобрести навык, который пригодится в будующем, когда человек вне стен учебного заведения станет образовывать сам себя.

М.А. Булгаков

 МИРОНОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат юридичних наук, доцент

    В 2008 році закінчила роботу над дисертаційним дослідженням за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне права та кримінологія; кримінально-виконавче право, яку захистила у спеціалізованій Вченій Раді Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Має науково-педагогічний стаж та досвід роботи у вищих навчальних закладах. Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

           1.  Планування та  організація навчального процесу в Херсонському інституті МАУП.

   2.  Координація роботи кафедр та інших підрозділів для забезпечення навчального процесу.

 3.  Аналіз навчального процесу, результатів проведення контрольних заходів, модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій, державних екзаменів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських).

 4.  Організація роботи з формування складу державних екзаменаційних комісій.

 5.  Облік і контроль виконання навчального навантаження кафедр.

 6.  Облік динаміки контингенту студентів.

 7. Координація навчальної і науково-методичної роботи кафедр. Організація розробки складових науково-методичного забезпечення навчального процесу. Вивчення стану науково-методичного забезпечення навчального процесу.

 8.  Контроль за виконанням планів науково-методичної роботи кафедр та індивідуальних планів роботи викладачів з питань науково-методичної роботи.

 9.  Керівництво організацією всіх видів практик студентів.

 10.  Організація ліцензування, акредитації окремих спеціальностей.

 11.  Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи кафедр.

 

1.  Планування та  організація навчального процесу в Херсонському інституті МАУП.

2.  Координація роботи кафедр та інших підрозділів для забезпечення навчального процесу.

3.  Аналіз навчального процесу, результатів проведення контрольних заходів, модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій, державних екзаменів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських).

4.  Організація роботи з формування складу державних екзаменаційних комісій.

5.  Облік і контроль виконання навчального навантаження кафедр.

6.  Облік динаміки контингенту студентів.

7. Координація навчальної і науково-методичної роботи кафедр. Організація розробки складових науково-методичного забезпечення навчального процесу. Вивчення стану науково-методичного забезпечення навчального процесу.

8.  Контроль за виконанням планів науково-методичної роботи кафедр та індивідуальних планів роботи викладачів з питань науково-методичної роботи.

9.  Керівництво організацією всіх видів практик студентів.

10.  Організація ліцензування, акредитації окремих спеціальностей.

11.  Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи кафедр.