Студентська рада

There are no translations available.

СТУДЕНТСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОГО ІНСТИТУТУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

imgonline-com-ua-compresseddX1e81UcUpYU

Студентське самоврядування є невід’ємною складовою як освітнього так і виховного процесу у будь-якому вищому навчальному закладі. В першу чергу це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом. Головною метою діяльності студентського самоврядування є представлення та захист прав та інтересів студентів. Основними завданнями діяльності студентської ради Херсонського інституту є реалізація проектів та програм для забезпечення гармонійного розвитку особистості молоді, зокрема студентів, формування навичок майбутніх організаторів та управлінців.

Виходячи з мети діяльності студентська рада Херсонського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом діє для створення умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави, захисту прав та інтересів студентської молоді.

Першим нормативно-правовим актом, що передбачив право створювати органи студентського самоврядування у вищих навчальних закладах був Закон України “Про освіту” від 23 березня 1991 року, який визнавав громадське самоврядування, у тому числі і студентське. У 1996 році було прийнято Положення про державний вищий заклад освіти (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року), яким визначено мету, завдання, структуру органів студентського самоврядування.  

 Студентське самоврядування у ВНЗ діє на основі «Положення про студентське самоврядування», яке згідно Закону України “Про вищу освіту” ухвалюється вищим органом студентського самоврядування – загальними зборами студентів (конференцією) студентів ВНЗ. Після його ухвалення студентами, воно затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування ВНЗ.

Призначення Студентської ради МАУП – сприяти захисту прав та інтересів студентства інституту та організовувати роботу проектів, які можуть зацікавити студентів, оперативно реагувати на події, що можуть мати значення для життя навчального закладу, діяти в інтересах тих, хто обирав студентську раду. Крім того, призначення студради полягає в тому, щоб сприяти вирішенню спірних питань, які можуть виникнути, і перш за все, забезпечувати конструктивну співпрацю між адміністрацією навчального закладу та студентами. Це завдання полегшується, оскільки адміністрація йде на контакт, намагається налагодити його. Тим не менше, значення студради не зводиться до посередницьких функцій, оскільки існують спільні проекти, власні проекти студради, координаційні завдання. Що ж до того, чи виконує рада сьогодні свою роль, про це краще запитати студентів, які не є членами ради. Якщо вони відчувають на собі нашу діяльність, якісь позитивні її аспекти, або хоча б проінформовані про таку діяльність, можна говорити про те, що якусь роль орган студентського самоврядування дійсно відіграє. Якщо ж пересічний студент нічого не знає про студентське самоврядування, що, на жаль, буває сьогодні в багатьох навчальних закладах України, то, відповідно, і роль такого самоврядування зводиться максимум до тренування певних якостей та вмінь його учасників.

Завдання Студентської ради Херсонського інституту МАУП  - захист прав та задоволення інтересів студентів, які навчаються в нашій Академії. Якщо оглядати це завдання більш вузько – воно полягає в забезпеченні самореалізації найбільш активної частини студентства та залученні до активного студентського життя всіх, для кого воно може виявитися цікавим. Крім того, при участі у студентському самоврядуванні проявляються особистісні риси, лідерські якості студентів, виховується характер, удосконалюються ораторські навички, і, що найцінніше, з’являється досвід організаторської роботи. Отож, спектр завдань студентського самоврядування досить широкий і завдання студентських лідерів зараз полягає в тому, щоб правильно обрати напрямок діяльності та реально забезпечити результати в цьому напрямку.

До основних завдань Студентської ради Херсонського інституту МАУП відносяться:

 • сприяти наданню допомоги студентам, об’єднанням студентів, студентським органам самоврядування, організаціям та установам у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток усіх форм участі студентів та молоді в управлінні суспільним та державними справами, у вирішенні соціальних питань місцевого значення;
 • сприяти розвитку студентського самоврядування, популяризувати його засадничі принципи та ідеї;
 • сприяти розвитку громадянської культури;
 • сприяти розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх, просвітницьких програм;
 • сприяти розвитку співпраці влади, бізнесу та громадських організацій, благодійних організацій в реалізації прав та інтересів студентів;
 • сприяти підтримці та допомозі в реалізації суспільно-корисних громадських ініціатив;
 • сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища;
 • сприяти розвитку інформаційної інфраструктури;
 • сприяти розвитку талановитої та творчої молоді;
 • сприяти наданню допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги в реалізації своїх прав та законних інтересів;
 • сприяти вихованню студентів у дусі високої правової та морально – гуманістичної моралі, патріотичне виховання;
 • сприяти міжнародному обміну досвіду студентського самоврядування;
 • сприяти об’єднанню та координації зусиль та діяльності органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів Херсонської області
 • аналіз суспільних процесів у сфері освіти, соціального становлення та захисту молоді, студентів, які вступають до вищих навчальних закладів, розроблення та внесення, за результатами аналізу відповідних пропозицій та рекомендацій адміністрації ВНЗ, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування Херсонської області.

 Основними формами діяльності Студентської ради є:

 • розробка та впровадження цільових програм (проектів), спрямованих на досягнення головних цілей Студентської ради.
 • засідання Студентської ради;
 • засідання комітетів Студентської ради;
 • участь у підготовці та розробці рекомендацій щодо покращення становища молоді, зокрема студентів, до нормативно – правових актів, програм з найважливіших питань становища та правового, соціального захисту молоді;
 • участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв’язання соціально – економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем молоді, зокрема студентів

 Для виконання статутних завдань Студентська рада:

 • розповсюджує просвітницькі та культурно-освітні знання;
 • проводить освітні та просвітницькі заходи;
 • сприяє проведенню заходів навчально-консультативного характеру (семінари, лекції, тренінги, ділові ігри, консультації, конкурси, виставки, «круглі столи», конференції, симпозіуми, у тому числі, наукові, науково-практичні);
 • розробляє та впроваджує власні програми, проекти;
 • здійснює аналітично-дослідницьку діяльність;
 • організовує та проводить публічні заходи;
 • організовує та проводить краєзнавчі, наукові, культурологічні, агітаційно-просвітницькі експедиції, походи, рейди, інформаційні кампанії.
 • створює та поширює інформаційні матеріали з питань своєї діяльності;
 • бере участь у виконанні окремих загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, проектів.
 • надає у порядку визначеному законодавством соціальні послуги, а саме: інформаційні послуги;
 • бере участь у розробці та реалізації соціально спрямованих програм, проектів, заходів, акцій, спільно з іншими об'єднаннями громадян, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, благодійними організаціями, установами, підприємствами і організаціями всіх форм власності у порядку, встановленому законодавством, та відповідно до своїх статутних цілей і завдань;

 

ЗАХОДИ

За участю студентського самоврядування  проводяться урочисті заходи до кожної визначної події. Наприклад, традиційно на початку року  відзначається день знань, до якого залучаються не тільки студенти старших курсів, а також і першокурсники. Окрім того, з метою всебічного розвитку студентів Херсонського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом студентська рада постійно проводить тренінги, семінари, круглі столи та зустрічі з цікавими людьми.

Одними із традиційних заходів студентської ради ХІ МАУП є вшанування пам’яті жертвам, що загинули від політичних репресій та голодомору на території України, відзначення дня виводу військ з Афганістану, святкування річниці останньої Козацької Січі на території України – Кам’янської Січі.

    Голова Студентської ради Херсонського інституту МАУП – Андрусенко Оксана – є членом обласної Студентської ради при Голові Херсонської обласної державної адміністрації. 

    Студентським самоврядуванням  активно здійснюється   наукова робота щорічно на базі ХІ МАУП, організовуються  студентські  наукові конференції,  в яких беруть участь не тільки студенти Херсонського інституту МАУП, а  також  студенти інших вищих навчальних закладів України. Наразі триває підготовка до звітної наукової конференції. 

Студентська  Рада Херсонського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом повідомляє про основні заходи 2017-2018 н.р.:

Протягом вересня-листопада 2017 року студенти Херсонського інституту МАУП ініціювали акцію «Допоможемо братам нашим меншим», з метою допомогти тваринам Живого куточку Гідропарку та привернути увагу громадськості до даної проблеми.

 23 грудня 2017 року студентами інституту спільно з громадською організацією «МАНГУСТ»  була організована та  проведена благодійна акція «Здоровим бути модно!». Запланована акція проводилася в різних районах міста Херсона. Силами студентів інституту був проведений флеш-моб, який, із задоволенням, підтримали мешканці нашого міста.

Мета акції: пропаганда здорового способу життя.

 

На засіданні зборів Студентської Ради було вирішено проводити подібні акції щорічно.