Перший заступник директора

        ВИШНЕВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

imgonline-com-ua-compressed8yNAIh5DE0ZD

 Кандидат педагогічних наук, доцент,

Почесний доктор Міжнародної кадрової академії, Відмінник освіти України

                  За значний внесок у розвиток освіти України нагороджений Почесними грамотами Президента України, Міністерства освіти і науки, медаллю «Костя Гордієнка».

Основне коло наукових інтересів – проблеми оптимізації наукового управління трудовими ресурсами суспільства, професійною орієнтацією та професійним самовизначенням молоді, професійною адаптацією працівників. Має понад 150 наукових та науково-методичних публікацій Вітчизняних та зарубіжних видань. Постійно керує дослідженнями аспірантів. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Основні наукові праці:

  • Профорієнтаційна робота класного керівника./ Посібник - Херсон: МАУП, 2008. – 212 с.
  • Менеджмент організацій та економіка підприємств./ Курс лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації - Київ-Херсон, 2008. –340 с.
  • Адміністративно-муніципальний менеджмент./ Курс лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації - Київ-Херсон, 2008. – 394 с.
  • Глобалізація і природничо-математична та технологічна підготовка молоді./ стаття - Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Вплив глобалізації на розвиток особистості засобами природничо-математичних дисциплін”/ Наук. ред. Юзбашева Г.С. – Херсон: Айлант, 2008, Випуск 11.– С. 65 – 69
  • Менеджмент безпеки./ Курс лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації. // Під загальною редакцією В.П.Вишневського. – Київ-Херсон, 2009. –326 с.