Наукова діяльність

План науково-дослідницької роботи на 2015-2016 н.р.:

№ з/п

Вид роботи

Виконавці

Термін виконання

Наукові заходи

1

Організація та проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з менеджменту «Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія та практика»

кафедра менеджменту організацій

грудень  2015

2

Проведення юридичної вікторини серед студентів 1-4 курсу

кафедра правових дисциплін

березень 2016

3

Організація та проведення загальноінститутської конференції на тему «Теоретико-методологічні аспекти формування конкурентоспроможної економіки»

кафедра управління персоналом, економіки та підприємництва

квітень 2016

Наукові видання

4.

«Професійний відбір кадрів та професійно-кадрова структура та управління кадрами ОСББ» (розділ до колективної монографії)

Вишневський В.П.

вересень 2015

5.

Навчально-методичний посібник з курсу «Система соціального захисту в Україні»

Корецька Л.В.

листопад 2015

6.

Навчальний посібник «Історія вчень про державу та право»

Нечипоренко О.М.

травень 2016

7.

Підготувати електронний ресурс Навчального посібника « Менеджмент організацій співвласників багатоквартирних будинків»: Курс лекцій

Вишневський В.П.

квітень 2016

8.

Монографія «Договір морського перевезення вантажів: мжнародно-правове регулювання»

Галаган О.Я.

травень 2016

Наукові статті

9.

Становлення та функціонування соціальних інституцій в умовах освітньо-виховного простору Півдня України (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століть)»

Корецька Л.В.

вересень 2015

10.

Дистанційна освіта: проблеми та перспективи

Вишневський В.П.

жовтень 2015

11.

Менеджмент готельно - туристичного комплексу України в умовах економічної кризи.

Бетехтіна Л. О. 

жовтень 2015

12.

Шляхи фінансового забезпечення, оновлення виробничої інфраструктури аграрного сектора України

Федорчук О.М.

жовтень 2015

13.

Місце навігації та позиціювання у міжнародному телекомунікаційному праві

Галаган О.Я.

жовтень 2015

14.

«Теоретичні основи рекрутменту в сучасних умовах господарювання» (журнал «Економіка. Фінанси. Право)

Чумаченко А. С.

листопад 2015

15.

Стратегічне планування в системі управління підприємствами малого та середнього бізнесу

Смутко А.М.

листопад 2015

16.

Зміна змісту трудових правовідносин в контексті проекту Трудового кодексу

Діденко С.В.

листопад 2015

17.

Економічна безпека держави

Миронов В.В.

листопад 2015

18.

«Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: соціологічний аспект»

Фудорова О. М.

листопад 2015

19.

Інститут супутникових комунікацій: міжнародне-правове регулювання

Галаган О.Я.

грудень 2015

20.

Затримання особи у світлі міжнародно-правових актів із захисту прав людини

Горішній О.О.

грудень 2015

21.

Сучасні аспекти розвитку та мотивації персоналу в компаніях України. Досвід та перспективи

Трибрат Т.П.

грудень 2015

22.

Діагностування синергізму маркетингових комунікацій.

Бетехтіна Л. О.

грудень 2015

23.

Інтернет-комунікація як сучасна форма спілкування студентів-першокурсників

Шеховцов А. В.

грудень 2015

24.

Проблеми ефективного розвитку агротуризму

Дуга В.О.

грудень 2015

25.

Особистісні особливості рятувальників, необхідні для виконання завдань за призначенням

Дишкант О.В.

грудень 2015

26.

Особливості формування математичного мислення у студентів

Вечерок Т. В.

грудень 2015

27.

Інклюзія, інтеграція, інклюзивна освіта як соціологічні категорії

Фудорова О. М.

січень 2016

28.

Тестові технології в освіті: переваги та недоліки

Вишневський В. П.

січень 2016

29.

Джерела доказів у справах щодо оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України

Мкртчян Р.С.

березень 2016

30.

Позовна заява: процесуальне значення і обов’язкові реквізити

Горішній О.О.

березень 2016

31.

Проблеми реєстрації фізичних осіб - підприємців

Діденко С.В.

березень 2016

32.

Особливості конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу в сучасних умовах України

Трибрат Т.П.

березень 2016

33.

Сучасні технології управління в умовах невизначеності зовнішнього середовища підприємства

Смутко А.М.

квітень 2016

34.

Злочини проти основ національної безпеки

Миронова В.О.

квітень 2016

35.

Зміни в кримінальному законодавстві щодо системи покарань

Миронова В.О.

квітень 2016

36.

Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

Мкртчян Р.С.

квітень 2016

37.

Стратегії управління туристичною організацією

Бетехтіна Л. О. 

травень 2016

38.

Концепція часу як фактор виробництва

Чумаченко А. С.

травень 2016

39.

Роль агротуризму в соціально-економічному розвитку сільських територій

Дуга В.О.

травень 2016

40.

Ризик-менеджмент у царині фармацевтичного менеджменту в сучасній Україні

Шахман Н. М.

травень 2016

41.

Особливості схильності до ризику рятувальників в суспільстві ризику

Дишкант О.В.

травень 2016

Участь в науково-практичних конференціях

42.

Участь в науково-практичних (міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських) конференціях

всі викладачі інституту

протягом року

Інші види наукової роботи

43.

Керівництво науковою роботою студентів

всі викладачі кафедр

відповідно до запланованих заходів