навчальний відділ

Навчальний відділ

There are no translations available.

Rotation of DSC04067 1 2

Сушич Тетяна Миколаївна – фахівець навчального відділу з питань заочної форми навчання; ліцензування та акредитації.

Закінчила Херсонський державний педагогічний університет та отримала освітньо-кваліфікаційний рівень "Викладач української мови та літератури".

Працює в Херсонському інституті МАУП з 2011 року.

 


Гладка Олена Сергіївна
– фахівець навчального відділу з питань денної форми навчання. Має дві вищі освіти.

Закінчила Херсонський державний педагогічний університет та Міжрегіональну Академію управління персоналом.

Працює в Херсонському інституті МАУП з 2010 року.


Навчальний відділ:

1. Забезпечує складання документації по інституту

2. Веде облік руху студентів (академічні відпустки, переводи, відрахування, відновлення).

3. Готує розклади іспитів і заліків.

4. Складає документацію, необхідну для організації сесій (списки студентів, інформаційні карти іспитів, списки викладачів, переліки предметів відповідно до навчального плану).

5. Контролює проведення модульних атестацій студентів по поточній успішності і відвідування занять.

6. Контролює оформлення навчальної документації (атестаційних, екзаменаційних і залікових відомостей ) і заповнення журналів груп викладачами.

7. Проводить звірення записів у залікових книжках і екзаменаційних і залікових відомостях.

8. Здійснює збір інформації для навчальних карток студентів.

9. Оформляє:

9.1. Навчальні картки студентів.

9.2. Перевідні справи студентів.

10. Складає довідки про навчання в навчальному закладі для надання їх студентами в державні органи, установи.

11. Здійснює підготовку документації з організації навчального процесу для директора, заступників директора.

12. Координує необхідне переміщення студентів і викладачів.

13. Координує роботу старост навчальних груп, здійснює контроль за веденням журналів навчальних груп.

14. Дає роз'яснення студентам і викладачам інституту за розкладом занять (його зміни) і з питань навчального процесу.

15. Готує необхідні документи по запиту бухгалтерії, відділу кадрів, інших підрозділів навчального закладу.

16. Здійснює контроль за виконанням професорсько-викладацьким складом затверджених розкладів навчальних занять іспитів і заліків.

Наша адреса: м. Херсон, вул. Тракторна, 20, тел.: 46-15-22 (внутрішній телефон :963)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it