кафедра менеджменту організацій

Кафедра менеджменту організацій

There are no translations available.

 

Кафедра менеджменту організацій готує БАКАЛАВРІВ

на основі повної загальної середньої освіти

та на основі диплома молодшого спеціаліста:

Галузь знань:        07 Управління та адміністрування

 Напрям:                 073 Менеджмент

Спеціалізація:       Менеджмент

 

Завідувач кафедри - Трибрат Тетяна Петрівна

 


Кандидат економічних наук, доцент кафедри

 

З жовтня 2016 року виконує обов’язки завідувача кафедри менеджменту організацій Херсонського інституту МАУП.

Склад кафедри: 

 

ПІБ викладача

Вчене звання, посада

1

Фудорова О.М.

К.с.н., доцент, завідувач кафедри

2

Луняка К.В.

Д.т.н., професор

3

Бетехтіна Л.О.

К.е.н., доцент

4

Чумаченко А.С.

К.е.н., доцент

5

Дуга В.О.

старший  викладач

6

Масенко Б.П.

К.т.н., доцент

7

Корецька Л.О.

К.п.н., доцент

Зовнішні сумісники:

8

Дишкант О.В.

К.п.н., доцент

9

Філіппова В.Д

К.е.н., доцент

10

Бовдир О.С.

К.п.н., доцент

11

Шахман Н.М.

К.мед.н., доцент

12

Криницький Є.А.

старший викладач

13

Єрьоменко О.М.

викладач

14

Кретчак О.М.

К.психол.н., доцент

Внутрішні сумісники:

15

Большая Л.М.

старший викладач

16

Вечерок Т.В.

К.п.н., доцент

17

Вишневський В.П.

К.п.н., професор

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ: 

"ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ. НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖМЕНТ". НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНАДЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр")

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ І ВИПУСКНИХ РОБІТ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр")

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр")

 

 

 

 

Будемо раді, якщо Ви станете студентом нашої кафедри!

Запрошуємо на навчання!