кафедра управління персоналом, економіки та підприємництва

Кафедра управління персоналом, економіки та підприємництва

There are no translations available.

  

Кафедра готує БАКАЛАВРІВ на основі повної

загальної середньої освіти та на основі диплома молодшого спеціаліста: 

 Галузь знань:        05 Соціальні та поведінкові науки

 Напрям:                 051Економіка

 Спеціалізація:       Управління персоналом та економіка праці

 

А також кафедра готує СПЕЦІАЛІСТІВ на основі диплому бакалавра,

спеціаліста магістра споріднених і неспоріднених галузей знань:

 Галузь знань:         05 Соціальні та поведінкові науки

 Спеціальність:       051Економіка

 Спеціалізація:        Управління персоналом та економіка праці

Завідувач кафедри - МИРОНОВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

imgonline-com-ua-compressedNnJTS73PArkO

 

Кандидат економічних наук, доцент

 

У 1997 році закінчив Херсонський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

 

 У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК у спеціалізованій Вченій Раді Миколаївської державної аграрної академії. 

У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри економіки і фінансів.

  Має великий науково-педагогічний стаж та досвід роботи у вищих навчальних закладах.

  Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

  Останні розробки:

  1. Миронов В.В., Ткачук А.І., Петько В.М. Податкове регулювання екологічних процесів // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – С. 104-105.

  2. Миронов В.В, Петько В.М. Фінансова безпека і малий бізнес // Матеріали IV Науково-практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки України» // Збірник наукових праць. - Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 квітня 2013р. – С. 88-92.

  3. Миронов В.В., Петько В.М. Фактори корупції в Україні // Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи України: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 31 жовтня-1 листопада 2014 р. – Київ. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – у 2-х томах. – Т.2. – С. 78-80.

  4. Миронов В.В. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми сучасного менеджменту: співвідношення теорії та практики» // Збірник наукових праць. – Херсон, 2014 р. – С. 111-115.

СКЛАД КАФЕДРИ

 

1

Миронов В.В.

К.е.н., доцент, завідувач кафедри

2

Смутко А.М.

К.е.н., доцент

3

Трибрат Т.П.

К.с.-г.н., доцент

4

Торська С.М.

К.с.-г.н., доцент

5

Башинський А.А.

К.е.н., доцент

6

Большая Л.М.

ст. викладач

Внутрішні сумісники:

7

Лукащук О.О.

викладач

8

Зінченко Ю.В.

викладач

9

Луняка К.В.

Д.т.н., професор

Зовнішні сумісники:

10

Мухіна І.А.

К.е.н., доцент

11

Федорчук О.М.

К.е.н., доцент

 
 
 
imgonline-com-ua-compressedd7owG5bMyDp4


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:

 НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)

 програма ВИРОБНИЧОЇ практикИ та методичні рекомендації (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)