кафедра управління персоналом, економіки та підприємництва

Кафедра управління персоналом, економіки та підприємництва

  

Кафедра готує БАКАЛАВРІВ на основі повної

загальної середньої освіти та на основі диплома молодшого спеціаліста: 

 Галузь знань:        05 Соціальні та поведінкові науки

 Напрям:                 051Економіка

 Спеціалізація:       Управління персоналом та економіка праці

 

А також кафедра готує СПЕЦІАЛІСТІВ на основі диплому бакалавра,

спеціаліста магістра споріднених і неспоріднених галузей знань:

 Галузь знань:         05 Соціальні та поведінкові науки

 Спеціальність:       051Економіка

 Спеціалізація:        Управління персоналом та економіка праці

Завідувач кафедри - МИРОНОВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

imgonline-com-ua-compressedNnJTS73PArkO

 

Кандидат економічних наук, доцент

 

У 1997 році закінчив Херсонський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

 

 У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК у спеціалізованій Вченій Раді Миколаївської державної аграрної академії. 

У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри економіки і фінансів.

  Має великий науково-педагогічний стаж та досвід роботи у вищих навчальних закладах.

  Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

  Останні розробки:

  1. Миронов В.В., Ткачук А.І., Петько В.М. Податкове регулювання екологічних процесів // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – С. 104-105.

  2. Миронов В.В, Петько В.М. Фінансова безпека і малий бізнес // Матеріали IV Науково-практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки України» // Збірник наукових праць. - Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 квітня 2013р. – С. 88-92.

  3. Миронов В.В., Петько В.М. Фактори корупції в Україні // Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи України: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 31 жовтня-1 листопада 2014 р. – Київ. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – у 2-х томах. – Т.2. – С. 78-80.

  4. Миронов В.В. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми сучасного менеджменту: співвідношення теорії та практики» // Збірник наукових праць. – Херсон, 2014 р. – С. 111-115.

СКЛАД КАФЕДРИ

 

1

Миронов В.В.

К.е.н., доцент, завідувач кафедри

2

Смутко А.М.

К.е.н., доцент

3

Трибрат Т.П.

К.с.-г.н., доцент

4

Торська С.М.

К.с.-г.н., доцент

5

Башинський А.А.

К.е.н., доцент

6

Большая Л.М.

ст. викладач

Внутрішні сумісники:

7

Лукащук О.О.

викладач

8

Зінченко Ю.В.

викладач

9

Луняка К.В.

Д.т.н., професор

Зовнішні сумісники:

10

Мухіна І.А.

К.е.н., доцент

11

Федорчук О.М.

К.е.н., доцент

 
 
 
imgonline-com-ua-compressedd7owG5bMyDp4


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:

 НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)

 програма ВИРОБНИЧОЇ практикИ та методичні рекомендації (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)