кафедра управління персоналом, економіки та підприємництва

Кафедра управління персоналом, економіки та підприємництва

  

Кафедра готує БАКАЛАВРІВ на основі повної

загальної середньої освіти та на основі диплома молодшого спеціаліста: 

 Галузь знань:        05 Соціальні та поведінкові науки

 Напрям:                 051Економіка

 Спеціалізація:       Управління персоналом та економіка праці

 

А також кафедра готує СПЕЦІАЛІСТІВ на основі диплому бакалавра,

спеціаліста магістра споріднених і неспоріднених галузей знань:

 Галузь знань:         05 Соціальні та поведінкові науки

 Спеціальність:       051Економіка

 Спеціалізація:        Управління персоналом та економіка праці

Завідувач кафедри - Бетехтіна Людмила Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

1 Бетехтіна Л.О. зав.кафедри к.е.н. доцент

2 Пунько Б.М. професор д.е.н. професор

3 Трибрат Т.П. доцент к.с-г.н. доцент

Чумаченко А.С. доцент к.е.н. -

5 Большая Л.М. ст.викладач

 
 


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:

 НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)

 програма ВИРОБНИЧОЇ практикИ та методичні рекомендації (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)