кафедра фундаментальних дисциплін

Кафедра  фундаментальних дисциплін – базовий структурний підрозділ інституту, важлива складова формування якісно нового фахового рівня спеціалістів в умовах розвитку Української держави.

Метою функціонування кафедри є утвердження цінностей освіти і культури через вивчення циклу суспільних, фундаментальних, природничих дисциплін. Такий інтегрований підхід сприяє формуванню особистості студента, розвитку його інтелекту, здібностей до математичного, аналітичного та економічного мислення.

Педагоги кафедри, серед яких професори, кандидати наук, доценти і аспіранти у своїй діяльності широко використовують сучасні інформаційні технології, власні навчально – методичні розробки, передові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених.

В.о. завідувача кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Вечерок Т.В.

 

Склад кафедри: 

 

1 Корецька Л.О. доцент к.п.н. доцент

2 Кретчак О.М. доцент к.пс.н. доцент

3 Вечерок Т.В. в.о.зав.кафедри к.п.н. доцент

4 Сушич Т.М. ст..викладач

5 Гладка О.С. викладач

6 Митрофанова О.Г. доцент к.ф.н. доцент сумісник

7 Лебеденко Ю.О. доцент к.т.н. доцент сумісник

8 Бойков О.Ю. доцент к.іст.н. доцент сумісник

9 Огородник Н.Е. доцент к.п.н. доцент сумісник

10 Вечерок Е.М. викладач сумісник