кафедра фундаментальних дисциплін

Недоступен ни однин перевод.

Кафедра  фундаментальних дисциплін – базовий структурний підрозділ інституту, важлива складова формування якісно нового фахового рівня спеціалістів в умовах розвитку Української держави.

Метою функціонування кафедри є утвердження цінностей освіти і культури через вивчення циклу суспільних, фундаментальних, природничих дисциплін. Такий інтегрований підхід сприяє формуванню особистості студента, розвитку його інтелекту, здібностей до математичного, аналітичного та економічного мислення.

Педагоги кафедри, серед яких професори, кандидати наук, доценти і аспіранти у своїй діяльності широко використовують сучасні інформаційні технології, власні навчально – методичні розробки, передові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених.

Завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, професор Петьков В.А.

 

Склад кафедри: 

 

ПІБ викладача

Вчене звання, посада

1

Петьков В.А.

К.п.н., доцент, завідувач кафедри

2

Нечипоренко О.М.

К.політ. н., доцент

3

Корецька Л.О.

К.п.н., доцент

4

Сушич Т.М.

ст. викладач 

5

Гладка О.С.

викладач

Внутрішні сумісники:

6

Дарієнко В.М.

Д.і.н., професор

7

Вишневський В.П.

К.п.н., професор

8

Луняка К.В.

Д.т.н., професор

9

Галаган О.Я.

старший викладач

10

Фудорова О.М.

К.с.н., доцент,

11

Діденко С.В.

К.ю.н., доцент

Зовнішні сумісники:

12

Кретчак О.М.

К.психол.н., доцент

13

Шлома О.І.

викладач